Llywodraethwyr

Trefn dewis aelodau i gystadlu mewn Cystadlaethau / Timau Chwaraeon - cliciwch yma

Adroddiad Blynyddol 2017-18 - cliciwch yma
Adroddiad Blynyddol 2016-17 - cliciwch yma

Hawl i gyfarfod gyda'r Llywodraethwyr - cliciwch yma

RHESTR LLYWODRAETHWYR MANYLION CYSWLLT SWYDDOGAETH CATEGORI
Llion Williams Cysyllter â’r ysgol/Clerc Prifathro  
Peredur Williams Cysyllter â’r ysgol/Clerc Cadeirydd Rhieni
Kathy Sion Cysyllter â’r ysgol/Clerc Is-gadeirydd Cymunedol
Dr Catrin Elis Williams Cysyllter â’r ysgol/Clerc   A.A.Ll
Dr Elin Walker Jones Cysyllter â’r ysgol/Clerc Cynrychiolydd AAA A.A.Ll
Jason Walford Davies Cysyllter â’r ysgol/Clerc   A.A.Ll
Sonia Pritchard Cysyllter â’r ysgol/Clerc   Cymunedol
Jason Burke Cysyllter â’r ysgol/Clerc   Rhieni
Sian Eleri Morgan Cysyllter â’r ysgol/Clerc   Rhieni
Aled Davies Cysyllter â’r ysgol/Clerc   Rhieni
Dafydd Jones Cysyllter â’r ysgol/Clerc   Cymunedol    
Cynghorydd John Wyn Williams  Cysyllter â’r ysgol/Clerc   Ll. Cymunedol ychwanegol    
Gwenda Edwards Cysyllter â’r ysgol/Clerc   Athro Lywodraethwyr     
Sian Whitton Cysyllter â’r ysgol/Clerc   Staff Ategol
Ann Gash Cysyllter â’r ysgol/Clerc Dirprwy Bennaeth  
Della Wyn Jones Cysyllter â’r ysgol/Clerc Clerc